grupa kapitałowa


Spółka Atende Medica wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Atende, której spółka nadrzędna posiada 63% naszych udziałów. 

Grupa Kapitałowa powstała 25 kwietnia 2012 r., w momencie rejestracji połączenia z Atende wydzielonej z ATM S.A. części przedsiębiorstwa odpowiadającej za działalność integratorską, w skład której wchodziły udziały spółek ATM Software (obecnie Atende Software), Sputnik Software i Impulsy (obecnie Atende Medica). W II połowie 2013 r. Grupa powiększyła się o spółki Phoenix Systems oraz OmniChip, a następnie w 2014 r. dołączyła do niej spółka TrustIT.

 

grupa