XXXVI Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej

 
Dnia 9 kwietnia 2016 roku firma Atende Medica wzięła udział w XXXVI Sprawozdawczo - Budżetowym Okręgowym Zjeździe Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

Szkolenie w ramach Umowy

Dnia 8 marca 2016 r. w siedzibie firmy Atende Medica odbyło się szkolenie dla naszych Klientów, organizowane w ramach Umowy na świadczenie serwisu oprogramowania Medicus On-Line.

Atende Medica na konferencji BPCC

Nowe Technologie w medycynie
  
01 października 2015 r. w Ambasadzie Wielkiej Brytanii odbyła się konferencja poświęcona nowym technologiom w medycynie, podczas której jednym z prelegentów był wiceprezes firmy Atende Medica - Tomasz Judycki. 
 

Atende Medica & WOŚP - Wspólnie wspieramy zdrowie

W trosce o innych, wykorzystując posiadany potencjał w dziedzinie IT już kolejny rok wspieramy Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Razem możemy więcej!

Atende Medica wygrało przetarg o wartości ok. 3 mln zł brutto

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku wybrał ofertę Atende Medica, spółki zależnej Grupy Atende, w postępowaniu na dostawę niezbędnego sprzętu IT oraz instralację, wdrożenia i serwis oprogramowania komputerowego.