Atende Medica & WOŚP - Wspólnie wspieramy zdrowie

W trosce o innych, wykorzystując posiadany potencjał w dziedzinie IT już kolejny rok wspieramy Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Razem możemy więcej!

Atende Medica na konferencji BPCC

Nowe Technologie w medycynie
  
01 października 2015 r. w Ambasadzie Wielkiej Brytanii odbyła się konferencja poświęcona nowym technologiom w medycynie, podczas której jednym z prelegentów był wiceprezes firmy Atende Medica - Tomasz Judycki. 
 

Impulsy zmieniają nazwę na Atende Medica

Fuzja oraz zmiana nazwy – to dwa procesy, które mają doprowadzić do wzmocnienia pozycji Grupy Atende (Grupa) na rynku rozwiązań informatycznych oferowanych sektorowi medycznemu. Impulsy, spółka zależna Atende, zajmująca się wdrażaniem systemów informatycznych dla służby zdrowia przejęła firmę Textus Virtualis - producenta oprogramowania.

Atende Medica wygrało przetarg o wartości ok. 3 mln zł brutto

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku wybrał ofertę Atende Medica, spółki zależnej Grupy Atende, w postępowaniu na dostawę niezbędnego sprzętu IT oraz instralację, wdrożenia i serwis oprogramowania komputerowego.